San Luis Potosi
Tangamanga Speedway
San Luis Potosi
Mexico


Altitude: 6070 feet
Track lengths: 0.760 miles / 1.448 miles