Olathe
Olathe Naval Air Station
Olathe
Kansas

2.2 mile road course